Strona głównaGodziny nocne

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, podwajamy prędkość pobierania danych w godzinach nocnych tj. od 23:00 do 10:00

Przetestuj oferowane przez nas łącza

Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, dlatego jako jedyni dajemy możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, bez ponoszenia jakichkolwik kosztów.

© 2012. TelNet. All rights reserved.